Svadbene torte

Prilikom poručivanja torti poželjno je da nam navedete kod sa sličice koji se nalazi u uglu sličice, npr.  (Шушић C45)